Programma

Maandag 5 juni 2023

Op maandag 5 juni 2023 organiseerden we de Gebiedsconferentie 2023. Een conferentie door en over het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.

Provincie, gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s, het Rijk en het bedrijfsleven uit de regio werken samen aan de uitvoering en volgende herijking van de voorkeursstrategie voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden. Zo zorgen we voor de waterveiligheid op korte én lange termijn. Daarover hebben we de deelnemers tijdens de conferentie geïnformeerd én in gesprek gegaan!

Hieronder vind u het programma zoals we dit hebben aangeboden:

Ochtend

10.00 – 10:30
ONTVANGST voor deelname EXCURSIES

Vanaf 10.00 uur verwelkomen we de deelnemers van de excursies in LantarenVenster.

Voor de deelnemers van de excursie Buitendijks varen in de waterveilige haven van Rotterdam is de ontvangst van 9.45 uur tot 10.00 uur bij de Nieuwe Maze.

10.30 – 12.30
EXCURSIES

Van 10.30 uur tot 12.00 uur organiseren we dit jaar als ‘extraatje’ vijf excursies in de omgeving van LantarenVenster. U kunt al fietsend of varend meer leren over het buitendijkse gebied van (de haven van) Rotterdam, wandelen op het Eiland van Brienenoord, op bezoek bij het drijvende festivalhart van de Rotterdam Architectuur Maand in de Maashaven of meer horen over roemruchte verleden en de huidige ontwikkeling van de spectaculaire nieuwe architectuur in de Rijnhaven.

U kunt deelnemen aan de volgende excursies:
1. Buitendijks varen in de waterveilige haven van Rotterdam
2. Ontdek het Eiland van Brienenoord
3. Rondom de Rijnhaven
4. Bezoek drijvend festivalhart Maashaven
5. Fietstocht Buiten de Kade(r)s

Klik hier voor meer informatie over de excursies.

11.00 – 11.30
ONTVANGST voor deelname DP IN VOGELVLUCHT

We verwelkomen graag vanaf 11.00 uur de deelnemers aan de extra workshop ‘DP in vogelvlucht’.

11.30 – 12.15
EXTRA WORKSHOP ‘DP IN VOGELVLUCHT’

Voor nieuwkomers, zoals nieuwe AB-leden van de waterschappen of provinciale statenleden, en betrokkenen die behoefte hebben om ‘boven de bomen het bos weer eens te zien’ is er een presentatie door Pim Neefjes. In een vogelvlucht geven we een terugblik over het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.

12.00 – 13.00
ONTVANGST/LUNCH GEBIEDSCONFERENTIE

Vanaf 12.00 uur heten we u graag (weer) welkom in LantarenVenster waar u onder het genot van een broodje de gelegenheid heeft te praten met de andere deelnemers.

Middag

13.00 – 14.20
GEBIEDSCONFERENTIE

Om 13.00 uur begint het plenaire gedeelte van de Gebiedsconferentie, waarbij de actualiteiten in en rondom het Deltaprogramma in de breedte aan de orde komen.

In gesprek met dagvoorzitter Anouschka Laheij opent Ahmed Aboutaleb, de voorzitter van het (bestuurlijke) Gebiedsoverleg, de conferentie. Pieter Jacobs, programmamanager van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden, praat u bij over de recente ontwikkelingen binnen het programma.

Na twee uitgesproken meningen over de relatie tussen waterveiligheid en de grote (woning-)bouwopgave betrekt Anouschka u in een levendige discussie over de ruimtelijke inrichting van Nederland in het licht van de klimaatverandering. Tot slot gaat Anouschka in gesprek met deltacommissaris Peter Glas. En natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een culturele verrassing voor u!

Klik hier voor meer informatie over de sprekers.

14.20 – 14.30
Naar de zalen
14.30 – 15.30
WORKSHOPS ronde 1

Workshops:

1. Kennisprogramma ZSS: wat is de houdbaarheid van het huidige systeem?
2. Ontwikkelkader waterveiligheid: afspraken maken voor ruimtelijke ontwikkelingsplannen bij waterkeringen
3. Water en bodem sturend – Bouwen voor 2100, hoe doen we dat?
4. Rijn-Maasmonding, Natuurlijk!
5. Zuinig met zoetwater

Klik hier voor meer informatie over de workshops.

15.30 – 15.45
Wisseling van de zalen
15.45 – 16.45
WORKSHOPS ronde 2

6. Kennisprogramma ZSS: lange termijn opties regio bij 3 meter zeespiegelstijging
7. Maeslantkering; levensduur van een gigant bij veranderende klimaatomstandigheden
8. Weer verandert alles
9. Maasterras als schuillocatie

Klik hier voor meer informatie over de workshops.

16.45 – 17.30
NAPRATEN

Na de workshops kunt u onder genot van een drankje en hapje napraten. Rond 17.30 uur is de Gebiedsconferentie afgelopen.