01

Kennisprogramma ZSS: wat is de houdbaarheid van het huidige systeem?

Organisator
Pim Neefjes, Saskia van Gool en Rinse Wilmink
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 uur - Tot 15:30 uur
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend

Het huidige systeem van dijken en stormvloedkeringen werkt prima voor de regio Rijnmond-Drechtsteden, maar hoe lang kunnen we daar nog mee door gaan ?

Rijkswaterstaat brengt binnen het kennisprogramma zeespiegelstijging spoor 2 de effecten van zeespiegelstijging in beeld. Wat betekent een zeespiegelstijging van bijvoorbeeld 0,5, 1, 2, 3 of 5 meter voor de kust, keringen, kunstwerken en de zoetwaterbeschikbaarheid? Programmamanager Saskia van Gool introduceert het kennisprogramma aan u.

Ook onderzoekt Rijkswaterstaat hoe lang onze deltawerken bescherming blijven bieden. Zijn de maatregelen in de huidige voorkeursstrategieën van het Deltaprogramma voldoende? In 2023 levert Rijkswaterstaat hierover diverse onderzoeken op.

Technisch manager Rinse Wilmink neemt u mee met de eerste voorlopige resultaten van het effect van zeespiegelstijging op de waterveiligheidsopgave in onze regio. Welke waterstanden kunnen we waar verwachten, wat is het effect daarvan op de dijkopgave, welk effect heeft dat op onze jaarlijkse uitgaven aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma tot 2200?

Over de antwoorden op deze vragen en meer gaan we graag met u in discussie.

01
Kennisprogramma ZSS: wat is de houdbaarheid van het huidige systeem?
Organisator
Pim Neefjes, Saskia van Gool en Rinse Wilmink
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 - Tot 15:30
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
02
Ontwikkelkader waterveiligheid: afspraken maken voor ruimtelijke ontwikkelingsplannen bij waterkeringen
Organisator
Corjan Gebraad en Leontien Barends
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 - Tot 15:30
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
03
Water en Bodem sturend – Bouwen voor 2100, hoe doen we dat?
Organisator
Evert van der Meide, Rik Heinen en Lisette Louwmans
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 - Tot 15:30
Locatie
Zaal
Nog niet bekend
04
Rijn-Maasmonding, Natuurlijk!
Organisator
Ina Konterman en Yede Bruinsma
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 - Tot 15:30
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
05
Zuinig met zoetwater
Organisator
Luc Absil en Jeroen Daniëls
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 - Tot 15:30
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
06
Kennisprogramma ZSS: lange termijn opties regio bij 3 meter zeespiegelstijging
Organisator
Pim Neefjes, Anne Loes Nilissen en Jos van Alphen
Datum
05 juni
Tijd
Van 15:45 - Tot 16:45
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
07
Maeslantkering; levensduur van een gigant bij veranderende klimaatomstandigheden.
Organisator
Pieter Beeldman en Joris van den Broeke
Datum
05 juni
Tijd
Van 15:45 - Tot 16:45
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
08
Weer verandert alles
Organisator
Esma Hoogendijk, Emiel Arends en Marieke Oosterom
Datum
05 juni
Tijd
Van 15:45 - Tot 16:45
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
09
Maasterras als schuillocatie
Organisator
Dana Huibers en Berry Gersonius
Datum
05 juni
Tijd
Van 15:45 - Tot 16:45
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend