04

Rijn-Maasmonding, Natuurlijk!

Organisator
Ina Konterman en Yede Bruinsma
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 uur - Tot 15:30 uur
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend

Waterveiligheid en Natuur – Kansrijk combineren in de Rijn-Maasmonding?
Het combineren van doelen voor waterveiligheid en natuur: alleen maar lastig, of levert dit juist meerwaarde op?

Natuur
Het gebied Biesbosch Rijn-Maasmonding heeft een unieke natuur door de afwisseling van eb en vloed, de open verbinding met de Noordzee en de overgang van zoet naar zout. De Biesbosch is bovendien het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. De natuur- en waterkwaliteit is ondanks maatregelen nog niet op orde. De druk neemt verder toe door klimaatverandering en een toenemend maatschappelijk gebruik.

In de preverkenning Biesbosch Rijn-Maasmonding van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) onderzoeken we hoe het gebied zich kan ontwikkelen tot een duurzaam robuust en veerkrachtig ecosysteem. Daarbij kijken we óók naar kansen om natuurdoelen te verbindingen met andere doelen, zoals waterveiligheid. We nemen u mee in de eerste resultaten van deze preverkenning.

Waterveiligheid
De Rijn-Maasmonding heeft voor de komende decennia een aanzienlijke dijkversterkingsopgave. Een deel van deze projecten ligt aan of in natuurgebieden, zoals Natura 2000. Vaak wordt dit als een belemmering ervaren. Maar wanneer we de verschillende doelstellingen en belangen beter doorgronden zien we dat deze niet zo tegengesteld zijn als wordt aangenomen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) laat inspirerende voorbeelden zien, waarbij waterveiligheid en natuur worden gecombineerd.

Daarbij gaan we graag met u in gesprek:
– Welke kansen zijn er in de Rijn-Maasmonding om de doelen van waterveiligheid en natuur te combineren?
– Welke risico’s en dilemma’s zien we daarbij?
– Wat is (bijv. vanuit beleidsperspectief) nog nodig om concreet aan de slag te gaan?

01
Kennisprogramma ZSS: wat is de houdbaarheid van het huidige systeem?
Organisator
Pim Neefjes, Saskia van Gool en Rinse Wilmink
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 - Tot 15:30
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
02
Ontwikkelkader waterveiligheid: afspraken maken voor ruimtelijke ontwikkelingsplannen bij waterkeringen
Organisator
Corjan Gebraad en Leontien Barends
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 - Tot 15:30
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
03
Water en Bodem sturend – Bouwen voor 2100, hoe doen we dat?
Organisator
Evert van der Meide, Rik Heinen en Lisette Louwmans
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 - Tot 15:30
Locatie
Zaal
Nog niet bekend
04
Rijn-Maasmonding, Natuurlijk!
Organisator
Ina Konterman en Yede Bruinsma
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 - Tot 15:30
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
05
Zuinig met zoetwater
Organisator
Luc Absil en Jeroen Daniëls
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 - Tot 15:30
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
06
Kennisprogramma ZSS: lange termijn opties regio bij 3 meter zeespiegelstijging
Organisator
Pim Neefjes, Anne Loes Nilissen en Jos van Alphen
Datum
05 juni
Tijd
Van 15:45 - Tot 16:45
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
07
Maeslantkering; levensduur van een gigant bij veranderende klimaatomstandigheden.
Organisator
Pieter Beeldman en Joris van den Broeke
Datum
05 juni
Tijd
Van 15:45 - Tot 16:45
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
08
Weer verandert alles
Organisator
Esma Hoogendijk, Emiel Arends en Marieke Oosterom
Datum
05 juni
Tijd
Van 15:45 - Tot 16:45
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
09
Maasterras als schuillocatie
Organisator
Dana Huibers en Berry Gersonius
Datum
05 juni
Tijd
Van 15:45 - Tot 16:45
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend