03

Water en Bodem sturend – Bouwen voor 2100, hoe doen we dat?

Organisator
Evert van der Meide, Rik Heinen en Lisette Louwmans
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 uur - Tot 15:30 uur
Locatie
Zaal
Nog niet bekend

Water en bodem zijn van grote invloed op ons dagelijks leven. We halen ons drinkwater uit de bodem. De bodem biedt stevigheid, als fundament voor onze wegen en huizen. Al honderden jaren werken we aan het maakbaar maken van Nederland en het gebied van Rijnmond-Drechtsteden, door middel van dijken, polderen en het watersysteem controleren. Zo hebben we de voordelen van het wonen in een delta, zoals goede bereikbaarheid over het water, weten te benutten.

Maar inmiddels lopen we steeds vaker tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aan, en klimaatverandering komt daar bovenop. Water en bodem moet daarom sturend worden in de ruimtelijke keuzes die we maken.

De water en bodem sturend brief van IenW, de klimaatonderlegger van de provincie, de uitwerkingen van het waterschap, allemaal geven ze richting op de ambitie van water en bodem sturend. Maar hoe gaan we dit nu omzetten naar daadwerkelijk andere keuzes. Dit is het gesprek dat we gezamenlijk willen aangaan.

01
Kennisprogramma ZSS: wat is de houdbaarheid van het huidige systeem?
Organisator
Pim Neefjes, Saskia van Gool en Rinse Wilmink
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 - Tot 15:30
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
02
Ontwikkelkader waterveiligheid: afspraken maken voor ruimtelijke ontwikkelingsplannen bij waterkeringen
Organisator
Corjan Gebraad en Leontien Barends
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 - Tot 15:30
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
03
Water en Bodem sturend – Bouwen voor 2100, hoe doen we dat?
Organisator
Evert van der Meide, Rik Heinen en Lisette Louwmans
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 - Tot 15:30
Locatie
Zaal
Nog niet bekend
04
Rijn-Maasmonding, Natuurlijk!
Organisator
Ina Konterman en Yede Bruinsma
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 - Tot 15:30
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
05
Zuinig met zoetwater
Organisator
Luc Absil en Jeroen Daniëls
Datum
05 juni
Tijd
Van 14:30 - Tot 15:30
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
06
Kennisprogramma ZSS: lange termijn opties regio bij 3 meter zeespiegelstijging
Organisator
Pim Neefjes, Anne Loes Nilissen en Jos van Alphen
Datum
05 juni
Tijd
Van 15:45 - Tot 16:45
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
07
Maeslantkering; levensduur van een gigant bij veranderende klimaatomstandigheden.
Organisator
Pieter Beeldman en Joris van den Broeke
Datum
05 juni
Tijd
Van 15:45 - Tot 16:45
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
08
Weer verandert alles
Organisator
Esma Hoogendijk, Emiel Arends en Marieke Oosterom
Datum
05 juni
Tijd
Van 15:45 - Tot 16:45
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend
09
Maasterras als schuillocatie
Organisator
Dana Huibers en Berry Gersonius
Datum
05 juni
Tijd
Van 15:45 - Tot 16:45
Locatie
LantarenVenster
Zaal
Nog niet bekend